Mary Stayed Out All Night

 

وی مری یک دختر جوان و لجبازه که تاحالا قرار نذاشته. بیزینس پدرش همیشه با شکست و مشکل رو به رو میشه. اما مری همچنان دوستش داره. چون استطاعت پرداخت هزینه دانشگاه رو نداشت موقتا تحصیلش رو متوقف کرده، و بدون داشتن هیچ حرفه ی خاصی هرکار عجیب و غریبی رو انجام میده. یک روز در حین رانندگی با دوستانش در حال انجام یکی از همون شغل ها، تصادفا به موزیک ساز کانگ موگیول برخورد میکنه و ضربه وارد میکنه و سریال ازین اتفاق ادامه پیدا میکنه….

ادامه خواندن